Kvalitet i pædagogisk arbejde kræver sammenhæng og kontinuitet


I forbindelses med foreningens årsmøde er følgende pressemeddelelse blevet sendt ud:

Kvalitet i pædagogisk arbejde kræver sammenhæng og kontinuitet

“Vi forstår kvalitet som mulighed for sammenhæng og kontinuitet i barnets liv. Det vil sige gennemtænkte overgange mellem f.eks. dagtilbud og skole, men også en rummelighed i forhold til alle børn, som derved oplever at indgå i vigtige fællesskaber og gode relationer mellem både børn og voksne. Vi skal have mindst 95% af en ungdomsårgang igennem en ungdomsuddannelse – arbejdet starter i vuggestuen, vi har ikke råd til at tabe nogen!” udtaler Formand Flemming Olsen.

Det er nødvendigt med en fælles forståelse af hvad kvalitet er – så vi ikke forfalder til at tænke i kvantitet. For Børne- og Kulturcheferne ses kvalitet i kerneydelsen som tradition og fornyelse, arbejdsglæde og lærelyst hos både børn og voksne. Vi vil se samarbejde mellem professioner, der beriger arbejdet – og vi vil se en praksis, der spiller sammen med mål og værdier. Udbyttet skal være synligt for den enkelte. De fysiske rammer skal indgå bevidst i planlægning og gennemførelse af processer.

Målet er udvikling, læring og fællesskab!

Derfor er vi nødt til at arbejde med rummeligheden i vores tilbud til børn, unge og voksne. For mange børn “passer ikke ind” og for mange borgere “tager ikke mod vores tilbud”. Vi skal udvikle en inkluderende kultur; hvor både fysisk tilstedeværelse, meningsfuld deltagelse og læring skal eksistere samtidig for den enkelte. “Inklusion er med andre ord ikke en metode, men en grundlæggende holdning til mennesker og processer”, udtaler Flemming Olsen, formand for Børne- og kulturcheferne.

Spørgsmål kan rettes til Formand Flemming Olsen, tlf. 30 51 9897 eller foreningssekretær Anne Sofie Rasmussen, 44 52 55 26

Børne- og Kulturchefforeningen afholder årsmøde hvert år i november, i år fra d. 16. – 18. november, På hotel Sas Radisson Blu H.C. Andersen, Odense.

Nærmere information om årsmødet og foreningen findes på

Børne- og Kulturchefforeningen hilser det nye Børne- og undervisningsministerium velkommen. Vi ser det som en styrket mulighed for sammenhæng og kvalitet i børns liv og dannelse.