Børne- og Kulturchefforeningen har udsendt følgende kommentar til Finansloven for 2017:

Finansloven er kommet i hus, men den byder ikke på et sammenhængende løft for landets børn og unge, mener Børne- og Kulturchefforeningen.
Børne- og Kulturchefforeningen savner sammenhæng på hele børne- og unge området fra dagtilbud til og med ungdomsuddannelserne. Den sammenhæng kan vi ikke se, bliver styrket af den finanslovsaftale, som regeringen har indgået med Konservative Folkeparti og Liberal Alliance.

Fokus på dagtilbud ja tak
”Børne- og Kulturchefforeningen er glade for at der er fokus på dagtilbud i finansloven. Det er der brug for. Vi vil opfordre til, at de 580 mio. kr. bliver brugt til udvikling og nytænkning af dagtilbudsområdet i stedet for at få mere af det same. Der er behov for at udvikle samarbejdet med forældrene og det tværprofessionelle samarbejde, så vi kan sikre den tidlige indsats over for børn i udsatte positioner. Al viden peger på vigtigheden af den tidlige indsats. Lad det øgede fokus på dagtilbud især rette sig mod netop det”, udtaler Jan Henriksen, formand for Børne- og Kulturchefforeningen.

Styrk folkeskolen og fællesskabet
Men hvor der udsigt til kvalitetsløft i dagtilbud, er folkeskolen ikke blevet styrket. Snarere tværtimod. Finansloven giver friskolerne et øget tilskud finansieret af kommunerne. Det er BKF stærkt bekymrede for, da det kan være årsag til at øge andelen af børn, som ikke går i folkeskolen. Det kommer til at ske på bekostning af folkeskolen, vores vigtigste kulturbærende og fællesskabets orienterede institution, idet kommunerne nu skal betale ekstra til staten for hvert barn der vælger en friskole. Penge som ellers ville være gået til kvalitetsudvikling i folkeskolen.

BKF mener, at der i stedet burde være satset på udviklingen af folkeskolen, således at alle borgere har mulighed for at vælge og finde sig til rette indenfor denne ramme. For folkeskolen er et bærende element i det danske samfunds fælles dannelsesgrundlag. Her mødes vi i forskelligheden og her igennem udvikles børnene til kompetente medborger med forståelse for samfundets forskelligheder.

Sammenhæng i ungdomsuddannelserne
BKF konstaterer, at der på Finansloven er enighed om at forlænge den ekstraordinære kvalitetspulje på 150 mil. kr. til erhvervsskolerne. Det kan vi kun glæde os over – men samtidig også påpege, at vi fortsat har mange og store udfordringer – med de unge, ikke bare på erhvervsskolerne. Vi har derfor brug for at få et helhedsbillede af, hvordan de mange tilbud og indsatser på ungeområdet kan spille sammen, så alle unge kan uddanne sig, deltage i demokratiet og bidrage kreativt og deltagende.

BKF mener derfor at der fortsat må arbejdes på at etablere en ungdomskommission, der skal forholde sig til ungeområdet generelt. Derfor: brug ressourcerne mere på en helhedsorienteret indsats over for de unge.

Alt i alt peger de tre indholdspunkter om børn og unge i årets finanslov ikke på en samlet strategi for børn og ungeområdet. Det stritter i flere retninger, hvor det mest af alt bekymrer, at der ikke bliver satset på fællesskabet og sammenhængen.

Spørgsmål kan rettes til:
Formand for BKF, Jan Henriksen, tlf. 4086 8708, e: jan.henriksen@middelfart.dk
Sekretær for BKF; Anne Sofie Rasmussen, tlf. 4175 0660, E: anra21@frederiksberg.dk