Børne- og Kulturchefforeninge har i forbindelse med tiltrædelsen af den nye regering udsendt følgende pressemeddelelse:

Husk sammenhængen når børnene igen holder flytte dag

Forandring fryder siger man, lad os håber det også gælder for dagtilbudsområdet. Vi har i dag fået ny regering og endnu engang kan vi konstatere, at dagtilbudsområdet holder flyttedag.

”I Børne- og Kulturchefforeningen krydser vi derfor fingre for, at løfterne fra finansloven og det nye regeringsgrundlag holder stik. Nemlig at vi får et udspil om dagtilbud med fokus på øget kvaliteten, ”udtaler Jan Henriksen, formand for Børne- og Kulturchefforeningen.

I kommunerne arbejder vi målrettet med at skabe sammenhæng i børns læring. Derfor har vi en tæt organisatorisk sammenhæng mellem dagtilbud og skole. Vi er som forening af kommunale ledere af den grund bekymret over den evige flytning af dagtilbud frem og tilbage mellem to ministerier.
Vi så gerne, at skole og dagtilbud også på statsligt niveau havde samme tætte organisatoriske placering. Men derudover også, at der kom ro om dagtilbuddets ministerielle tilhørsforhold. Vi har brug for at fastholde den politiske dagsorden om at skabe et højkvalitetsdagtilbud.

Den tidlige indsats er afgørende for, at vi lykkes med at bryde den negative sociale arv, og her spiller dagtilbuddet en central rolle. Så der er behov for at omsætte den velfunderede viden herom til egentlige tiltag, som kan løfte kvaliteten i vores dagtilbud.

Derfor vil Børne- og Kulturchefforeningen arbejde fokuseret på, at holde ministerierne op på, at samarbejde på tværs af ressortområderne. Det er afgørende, at vi kan fastholde sammenhængen i børns læring og udvikling fra dagtilbud til folkeskole og videre til ungdomsuddannelserne. Dette gælder også lovgivningen i forhold til børn og unge i udsatte positioner.


Ro om folkeskolen

Når det gælder folkeskolen, kan man af læse af regeringsgrundlaget, at man fortsat vil understøtte reformen, og at det er ”afgørende, at der fortsat sikres ro om folkeskolen”. Det kan vi kun bakke op om.

Vi glæder os over, at tidligere kritiske røster bliver del af den fællesudvikling af folkeskoleområde, og vil tage ansvar for den fortsatte positive udvikling inden for reformens rammer og intentioner.

Endelig er det positivt, at regeringen holder fokus på, at god skoleledelse er afgørende for, at vi lykkes med reformen. Fra Børne- og Kulturchefforeningen vil vi gerne fortsætte det gode samarbejde med ministeriet og alle folkeskolens parter omkring den gode dialog om folkeskolens udvikling.
Vi vil holde jer op på løfter og sammenhæng
Vi ser frem til at den nye regering trækker i arbejdstøjet og følger op på de gode intentioner ift. dagtilbud, Folkeskolereformen, forenkling på skilsmisseområdet og den koordinerede indsats over for udsatte unges tilgang til ungdomsuddannelserne.

BKF bidrager gerne til arbejdet med at omsætte de gode intentioner til virkelighed, så vi holder fokus på målet nemlig at skabe sammenhæng i børns læring og udviklingspotentialer også selv det går på tværs af ministerielle ressortområder.