PISA 2012 – Skal vi ikke hellere måle den egentlige kvalitet af undervisningen?


 

Børne- og Kulturchefforeningen stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt PISA fremover bør anvendes som udtryk for elevernes udbytte af undervisningen i folkeskolen.

Børne- og Kulturchefforeningen har som alle andre med interesse for den danske folkeskole og elevernes udbytte af undervisningen fulgt resultaterne af PISA 2012.

”Vores elever i folkeskolen skal være dygtige – rigtig dygtige. Og vi skal altid stræbe efter at gøre det bedre år for år. Når det er sagt, vil vi i BKF gerne diskutere, hvorvidt det giver reel mening at måle kvaliteten og resultaterne af undervisningen på den måde PISA gør?” udtaler formand Eik Møller og fortsætter:

”BKF mener, at folkeskolens parter skal samles om at indrette et validt og troværdigt effektmålingsredskab, der fokuserer på elevernes progression, i stedet for ensidigt at vurdere elevernes standpunkt efter 10 års skolegang som eneste parameter.”

PISA møder særlig kritik af, at det er et tilstræbte forsøg på at måle på tværs af lande med meget uens sko­le­systemer og skolekulturer. Det rejser flere spørgsmål til, hvorvidt det giver mening at tillægge undersøgelsen for stor betydning som pejlemærke for kvaliteten og effekten af undervisningen i den danske folkeskole.

Erfaringerne med PISA er blandede og omdiskuterede blandt uddannelsesforskere. Man kan efter godt 10 år med denne måleform slå rimeligt fast, at danske skoleelever ikke bliver dygtigere af at blive sammenlignet med elever i fx Kina. Så lad os i stedet fokusere på, en fremadrettet og dynamisk måling af elevernes progression igennem hele skolegangen for frem en statisk og tilbageskuende PISA måling.

Børne- og Kulturchefforeningen vil, som forening for de ansvarlige kommunale chefer på skoleområdet, kraftigt opfordre politikerne til at flytte fokus fra de omdiskuterede PISA rangliste placeringer, til i stedet at fastholde fokus på de tre overordnede mål i den nye folkeskolereform.

Fremadrettet bør de få overordnede mål være genstand for kvalificeret måling og sammenligning år for år, af de danske elevers progression. Først da kan vi vurdere den egentlige kvalitet af den danske folkeskole.

Spørgsmål kan rettes til:
Formand Eik Møller 23 45 77 30

Sekretariatet: Anne Sofie Rasmussen 41 75 06 60