Nu skal vi have formkrav og dokumentation på omgangshøjde med kvaliteten i det socialfaglige arbejde, udtaler formand for Børne- og kulturcheferne, Flemming Olsen

Børne- og kulturcheferne er ikke tilfredse med resultaterne af indsatsen i børnesagerne, sådan som den beskrives i Ankestyrelsens praksisundersøgelse om flytning og hjemgivelse af anbragte unge.
Vi kan ikke være tilfredse med, at de lovpligtige børnesamtaler, og den lovpligtige revision af handleplanen forud for flytningen eller hjemtagelsen af den unge ikke er gennemført i alle sager, udtaler Flemming Olsen.

Der er dog en formildende omstændighed, at der, på trods af den manglende børnesamtale, i de fleste af tilfældene har været løbende kontakt mellem sagsbehandler og den unge, og at Ankestyrelsen ikke i nogle af de undersøgte sager, har fundet anledning til at omgøre beslutningen. Dette tyder på, at mange af fejlene er af formel karakter, frem for af reel karakter. Men vi kan ikke være tilfredse, før det formelle også er på plads i så vigtige afgørelser for den unge.

Derfor opfordrer vi nu stærkt vores kollegaer i alle kommuner til at foretage en gennemgang af den enkelte kommunes praksis på området, så vi selv retter fejlene, fortsætter Flemming Olsen.

Samtidig er vi meget tilfredse med udmeldingen fra Social og integrationsministeren om, at ministeren ikke vil sende aben videre til kommunerne, men nu sammen med kommunerne vil drøfte, hvordan vi i fællesskab løfter indsatsen. Den invitation tager vi til os.

Vi vil i den forbindelse gerne drøfte lov kompleksiteten med henblik på at finde mindre bureaukratiske måder at løse opgaven på. Vi vil endvidere gerne drøfte IT understøttelse af sagsbehandlingsgange, hvor halvdelen af landets kommuner er klar til at tage et nyt IT system i brug, der skulle kunne afhjælpe nogle af problemerne. Samt drøfte hvordan praksisundersøgelsen i højere grad kan være et understøttende redskab for vores rådgivere. Og så er vi nødt til at få talt om legaliteten i at se sammenhæng mellem økonomi, serviceniveau, faglige vurderinger og foranstaltningsvalg.

Dette samtidig med at vi hver især sikrer, at vores praksis lever op til den gældende lovgivning, slutter Flemming Olsen.
Kontaktoplysning: Flemming Olsen, telefon 30 51 98 97.