Pressemeddelelse: Kom nu i mål med den reform af folkeskolen!

 

BKF glæder sig over, at en bred politisk aftale om en folkeskolereform er indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Venstre. En aftale de kommunale skolechefer ser som et godt grundlag for at skabe et fagligt løft for alle elever. Men det er afgørende med den bredest mulige politiske opbakning, så derfor opfordrer foreningen Det Konservative Folkeparti til at tilslutte sig aftalen.

Det skal der til for at vi lykkes med en folkeskolereform

”Der er brug for at udvikle vores fælles skole, og reformen rummer virkelig mange positive elementer, som afgørende vil kunne udvikle folkeskolen. Derfor vil det være katastrofalt, hvis de gode intentioner skal gennemføres gradvist og først endelig vil kunne implementeres til august 2016”, siger Flemming Olsen formand for Børne- og Kulturchefforeningen.

”Skolen kan ikke leve med at blive et kludetæppe. De mange elementer i reformforslaget spiller sammen, og kun ved at gennemføre helheden, vil vi kunne give skolen det løft der er brug for,” forsætter Flemming Olsen.

3 forhold er for BKF helt afgørende for om vi lykkes med den omfattende forandring af folkeskolen:

  • Vi er nødt til at få en bred politisk aftale der kan gennemføres august 2014
  • Det bliver afgørende, at hensigten med de få klare mål og regelforenklinger føres ud i livet, ellers bliver der ikke frigjort tilstrækkelig kraft til reformarbejdet.
  • Det bliver helt afgørende, at der findes flere midler til kompetenceudvikling af skolelederne. 60 mio. kroner over 3 år suppleret med de midler kommunerne allerede nu bruger til kompetenceudvikling af skoleledelserne er alt for lidt. Uden kompetent ledelse lykkes vi ikke med reformen, det er en helt anderledes og ny opgave for vores skoleledere. Vi skylder dem opbakning.

Få pædagogerne i spil i undervisningen til gavn for inklusionsopgaven
BKF støtter, at den fagopdelte undervisning suppleres med et nyt element i form af understøttende undervisning. Herunder er det positivt, at den understøttende undervisning kan varetages af andre faggrupper end lærere.

”Pædagogerne kan tilføre indholdet i skolen kompetencer, som især kan støtte skolerne i inklusionsopgaven. Samtidig er det helt centralt, at vi i kommunerne kan skabe grundlag for beskæftigelse af pædagoger i skolen, for at kunne tilbyde attraktive arbejdsforhold til personalet i fritidsinstitutionerne efter skoletid,” udtaler Flemming Olsen.

En reform med mange positive takter
BKF bakker op om de tre overordnede indsatsområder, og ser disse som et sammenhængende hele:

  • En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning der fremmer elevernes læring
  • Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere
  • Få klare mål og regelforenklinger

Gennem disse kan vi sikre at:

  • Alle børn bliver dygtigere
  • At vi får brudt den sociale arv
  • Og vi får børn, der trives i skolen og udbygget tilliden til skolen.

Alt i alt mange gode takter, så lad os nu komme i mål.

Spørgsmål kan rettes til:
Formand Flemming Olsen, tlf. 30 51 98 97

Formand for foreningens skolenetværk, Eik Møller 23 45 77 30

Sekretariatet: Anne Sofie Rasmussen 44 52 55 26