Pressemeddelelse Børne- og Kulturchefforeningen
Ønsker til den nye læreruddannelse fra de kommunale skolechefer

”Fremtidens læreruddannelse skal give de studerende høje faglige kvalifikationer, viden om metoder til inklusion og stærke digitale kompetencer,” udtaler Flemming Olsen, formand for Børne- og Kulturchefforeningen.

”Det er glædeligt at læse følgegruppens grundige evaluering og forslag til ændringer af læreruddannelse fra 2007, for det er helt centralt, at vi giver de kommende lærere den bedst tænkelige uddannelse”, udtaler Flemming Olsen.

I de kommende politiske drøftelser om læreruddannelsen er der for Børne- og Kulturchefforeningen 3 centrale punkter som vi ønsker prioriteret:

  • Alle studerende skal have tre linjefag med et højt fagligt niveau, meget gerne med et forskningsbaseret indhold skabt i et forpligtende samarbejde mellem UC’erne og universiteterne.
  • Stærke kompetencer til i samspil med andre faggrupper og forældre at arbejde med inklusion gennem specialpædagogiske kvalifikationer anvendt i normalundervisningen,
  • Der er brug for at de studerende får stærke digitale kompetencer, så de kvalificeret kan beslutte hvordan IT anvendes optimalt i undervisningen.

”Børne- og kulturcheferne ser frem til at deltage i udviklingen af fremtidens læreruddannelse”, slutter Flemming Olsen.

Spørgsmål kan rettes til:
Formand Flemming Olsen, tlf. 30 51 9897
Formand for foreningens skolenetværk, Eik Møller 23 45 77 30
Sekretariatet: Anne Sofie Rasmussen 44 52 55 26