Tirsdag d. 5. marts mødes partnerskabet for folkeskolen for at drøfte kompetenceløft til lærere, pædagoger og skoleledere.

Den kommende folkeskolereform kræver kompetente og fagligt dygtige lærere og pædagoger, som kan tage hånd om at løfte elevernes faglighed. Samt en kompetent ledelse, som kan sikre, at der arbejdes efter de samme målsætninger og som kan støtte lærere og pædagoger i deres daglige arbejde.

”Derfor afhænger succesen for folkeskolen og målsætningen om, at alle børn skal lære mere af god og kompetent ledelse. En folkeskolereform lykkes kun når skoleledelserne har de nødvendige kompetencer til at lede organisationer under forandring. Regeringen kan beslutte nok så mange reformer og forandringer centralt – det er implementeringen lokalt der afgør succesen, og det forhold skal kompetenceløftet af skoleledelsen være med til at sikre, ” udtaler Børne- og Kulturchefforeningens formand Flemming Olsen

Derfor skal en betydelig del af reformens kompetenceløft gå til at styrke skoleledelserne lokalt og kommunalt. Denne kompetenceudvikling må og skal foregå i tæt tilknyt til praksis, dvs. i ledelsesteam og blandt skolens medarbejdere.

”De erfaringer, der er fra de hidtidige diplomledelsesforløb viser desværre, at det ofte ikke er løsningen af trække lederne ud af deres praksis, placere dem på skolebænken, hælde teorier på, og så håbe på forandringer.
Der er brug for en ny tilgang, der sikrer, at forskning og viden møder praksis – ude i praksis – og ikke nye diplom- og masteruddannelser, der hylder den klassiske akademiske tro på, at jo mere teoretisk viden vi hælder på folk, jo bedre ledere af forandringsprocesser bliver de, ” siger Flemming Olsen.

Det handler om at definere ledernes konkrete behov, og så indgå aftaler med uddannelsesudbydere. Det handler om, at reformer og store forandringer lykkes, når vi sætter ledelse på dagsordenen og støtter ledelsen i de lokale forandringsprocesser, der konkret skal håndteres

 
Spørgsmål kan rettes til:
Formand Flemming Olsen, tlf. 30 51 9897
Formand for foreningens skolenetværk, Eik Møller 23 45 77 30
Sekretariatet: Anne Sofie Rasmussen 44 52 55 26