Sæt dagtilbud på dagsordenen – også med digitale løsninger


Download print version

I dag er Task Forcens rapport om fremtidens dagtilbud blevet offentliggjort. BKF hilser rapporten velkommen, og vil gerne støtte op omkring de fire pejlemærker: pædagogik, forældreinddragelse, dokumentation og evaluering samt ledelse.
Rapporten sætter fokus på, at der i de danske dagtilbud er behov for et langt mere målrettet arbejde med de fire pejlemærker, og her støtter BKF gerne arbejdet med at få de enkelte dagtilbud i spil.
”BKF mener, at der er et stort behov for at sætte fokus på dagtilbud i kommunerne – også med de fire relevante emner, som rapporten peger på”, udtaler formand for BKF Flemming Olsen, og fortsætter: ”imidlertid savner BKF, at der på dagtilbudsområdet sættes langt mere fokus på, hvordan informationsteknologien kan være med til at udvikle særligt læring og kommunikation i de danske dagtilbud. Indtil nu har vi udelukkende fokuseret på, hvad it kan bidrage med i skolerne – nu må tiden være kommet til dagtilbud.”
BKF mener derfor, at der i dagtilbuddene bør arbejdes mere målrettet og forskningsbaseret med, hvordan it kan udvikle kommunikationen mellem institution og forældre, ligesom it kan anvendes som et aktivt redskab til at arbejde med læring i dagtilbud. Via forskningen kan vi blive klogere på, hvad det er som rent faktisk virker ”ude på blå stue”, hvor det enkelte barn befinder sig i hverdagen.
Spørgsmål kan rettes til:
Formand Flemming Olsen, Direktør i Herlev Kommune tlf. 3051 9897
Formand for Dagtilbudsnetværket Lars Sloth, Direktør i Thisted Kommune, 2088 1180
Sekretariatet: Anne Sofie Rasmussen 44 52 55 26