KORA udkommer i dag med en rapport, som viser, at normeringerne i de kommunale dagtilbud er faldet i årene fra 2007 til 2012.

Børne- og Kulturchefforeningen anerkender rapportens resultater, og ser det som et af mange gode indspark i debatten omkring kvalitet i dagtilbud. For normeringstal alene er ikke et udtryk for kvaliteten i de kommunale dagtilbud.

”Vi er i Børne- og Kulturchefforeningen meget optaget af at diskutere kvalitet i vores kommunale dagtilbud. Vi ved, at det er afgørende, når det gælder om at bryde den negative sociale arv at kunne opspore udsatte børn tidligt så muligt. Her spiller dagtilbuddet en vigtig rolle. Derfor skal vi sørge for, at vores medarbejdere har de rette kompetencer,” udtaler Eik Møller, formand for BKF.

Som rapporten også viser, har andelen af pædagoguddannet personale ikke ændret sig i perioden. Det viser, at kommunerne prioriterer fagligheden højt i deres dagtilbud. I de kommuner med en højere normering er det ikke antallet af pædagogisk uddannede, som er højere, men der imod er der flere pædagogmedhjælpere.

KORA skriver selv om deres rapport er Tallene i undersøgelsen kan bidrage til at forbedre grundlaget for lokale diskussioner om prioritering af ressourcerne til dagtilbud samt at det er svært at sige entydigt, hvad personalenormeringer er udtryk for. Vi har i undersøgelsen opgjort, hvor mange voksne der er ansat pr. barn, men ikke fx hvilken effekt deres pædagogiske indsats har på børnenes trivsel og udvikling.

”Det er netop effekten af vores pædagogiske arbejde, som er interessant at diskutere. Og her noterer vi os glædeligt, at der inden for den senere tid er kommet langt mere fokus på at tale om kvaliteten i vores dagtilbud. For dagtilbud er ikke bare pasningstilbud for arbejdende forældre, det er et tilbud med pædagogisk indhold med fokus på læring og trivsel,” understreger Eik Møller.
Yderligere information: Formand Eik Møller, tlf. 2345 7730, e-mail: eimo@balk.dk
Formand for BKF’s Dagtilbudsnetværk Lars Sloth, tlf. 2088 1180, e-mail: lasl@thisted.dk