BKF v/Formand Klaus Majgaard

PRESSEMEDDELSELSE FRA BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN 11. JANUAR 2011

Fra ruinerne fra det sammenbrudte partnerskab om folkeskolen kommer nu et nyt initiativ, som samler folkeskolens parter om et konkret løft af undervisningens kvalitet og effekt. Initiativet kommer denne gang fra Danmarks Lærerforening, og det handler om at styrke indsatsen for læsning – med særligt fokus på den faglige læsning på mellemtrinnet.

”Godt gået, lærere!”, siger skolechefernes formand Klaus Majgaard. ”Selv om skoledebatten på nationalt niveau er kørt fast, skal det jo ikke hindre os i at skabe konkrete forbedringer i folkeskolen. Og lærernes initiativ rammer bestemt hovedet på ét af sømmene. Det er flot, at lærerne tager førerskabet i dette initiativ.”

Der er god grund til at sætte fokus på netop faglig læsning på mellemtrinnet.

”Vi har undret os over, at regeringens skoleudspil i så høj grad prioriterer læseindsatsen i indskolingen. Her har de hidtidige indsatser faktisk båret frugt. Det er i dag ved indgangen til mellemtrinnet, at udskillelsesløbet blandt eleverne starter. Det er her, at kompleksiteten i teksterne stiger markant, og eleverne får brug for en langt dybere læsekompetence”.

Lærernes initiativ kan i følge skolecheferne være starten på en ny samarbejdsform på skoleområdet:

”Vi fik ikke ét stort forkromet partnerskab. Men nu kan vi få en række konkrete samarbejder. Lærerne tager têten inden for læsning, og vi andre bakker op. På andre områder kan vi andre tage têten – KL, skoleledere, elever, forældre og de kommunale chefer. For os som chefer vil det være logisk at være trækdyr på udvikling af ledelse – sammen med skolelederne. Vi kan få en vifte af initiativer, hvor vi deles om tovholderfunktionen, men samarbejder om det hele. På sigt bliver staten også klar til at medvirke.”

Kontakt: Klaus Majgaard, tlf: 20 51 68 38.