Velkommen til det nye Børne- og Undervisningsministerium


Velkommen til det nye Børne- og Undervisningsministerium.
Børne- og Kulturchefforeningen hilser det nydannede Børne- og Undervisningsministerium og den nyudnævnte Børne- og Undervisningsminister, Christine Antorini,velkommen.
De kommunale børne- og skolechefer har gennem de sidste mange år argumenteret for nødvendigheden af at der sker en fælles lovgivning og regulering af hele børne- og ungeområdet på statsniveau, ligesom vi allerede har praktiseret en fælles organisering i kommunerne gennem de sidste mange år, udtaler formanden for Børne- og kulturcheferne, Flemming Olsen.
Det giver mulighed for at styrke helheden i børn og unges udvikling og læring, gennem dagtilbud, grundskolen og videre til ungdomsuddannelsen.
Der bliver mulighed for en fælles opfølgning på arbejdet med pædagogiske lærerplaner i dagtilbud, målsætninger for skolens undervisning samt de pædagogiske udviklingsplaner i fritidsordningerne. På denne måde vil skolen og dagtilbud kunne befrugte hinanden indholdsmæssigt, således at læring tænkes aktivt ind i dagtilbuddene, og at elevernes alsidige udvikling og relationsarbejde tænkes som ligeværdige fokusfelter sammen med den faglige udvikling i skolerne. Alt sammen med det formål at bringe alle børn og unge godt videre i livet, herunder også at sikre dem en ungdomsuddannelse.
Det er ligeledes afgørende for en solid forebyggelse og for at støtte inklusionen i dagtilbud og skole, at der sker en koordineret lovgivning og regulering på området. Dagtilbud og skoler er de vigtigste fælles skabende institutioner i dagens Danmark. Der er rigtig god grund til at værne om disse fællesskaber.
Nogle børn- og unge vokser op i sårbare positioner. Her har vi et særligt ansvar, og vi kan bedst leve op til dette ansvar gennem koordineret lovgivning. Derfor er det vigtigt at det fortsat er en kommunal opgave at hjælpe disse børn og unge gennem støttende foranstaltninger, der hjælper barnet eller den unge med at beholde kontakten til dagtilbuddet eller til klassen, og dermed til familien og nærmiljøet, for det er jo der at barnet skal leve.
Børne- og skolecheferne vil arbejde hårdt på, at udvikle kvaliteten  og sammenhængen i arbejdet med børn, unge og familier i kommunerne, og vi ser frem til et frugtbart samarbejde med den nyudnævnte minister, slutter foreningens formand, Flemming Olsen.
Yderligere oplysninger
Flemming Olsen
Mobil 30 51 98 97.