Download printvenlig version

Formand Gert Jørgensen har på generalforsamlingen d. 18/4 -2012 i Landsforeningen af opholdssteder (LOS) udtrykt bekymring for, at kommunerne i inklusionens navn, taber de mest udsatte elever i folkeskolen.

“Dette må vi på det kraftigste afvise”, udtaler Flemming Olsen, formand for Børne- og Kulturchefforeningen.
Vi arbejder målrettet på at skabe en skole, der bygger på et fællesskab blandt alle børn og som præsterer høje faglige resultater for alle elever.
Derfor udvikler vi nye specialiserede tilbud i elevernes nærmiljø, mhp at løse inklusionsopgaven på en ordentlig måde.
Vi kalder denne proces for Nyspecialisering. Hjælpen til udsatte børn og unges undervisning gives tættere på elevernes nærmiljø. Det er en direkte følge af intentionerne i kommunalreformen. I denne proces har vi brug for de særlige kapaciteter som er tilstede på opholdsstederne og behandlingsinstitutionerne.
Der vil fortsat være elever, der visiteres til særlige institutioner, men først og fremmest har vi brug for at sætte de specialiserede ressourcer i brug i samspil med nærmiljøet.
Derfor – Gert Jørgensen – så skal vi samarbejde. Vi har en fælles opgave, vi skal koncentrere os om at løse, i stedet for at kritisere hinanden.
For der er ikke videnskabeligt bevis for at opholdssteder, skaber bedre løsninger og der er heller ikke videnskabeligt bevis for, at et dyrt tilbud bare er bedre.
Lad os i stedet i fællesskab skabe en stærk fælles og faglig stærk folkeskole.
Spørgsmål kan rettes til: Formand Flemming Olsen, tlf. 3051 9897
Formand for foreningens skolenetværk, Eik Møller 2345 77 30
Formand for Børne- og Familienetværket Christian L. Hansen 5151 2478
Sekretariatet: Anne Sofie Rasmussen 4452 5526