Vilkårene for ledelse er under hastig forandring. Der er et udtalt krav om et højere fagligt niveau, som vi kan synliggøre og dokumentere. Der er krav om større effektivitet – at vi leverer bedre service for færre penge. Der er en forventning om en yderligere demokratisering af de offentlige institutioner. Og der er blandt de enkelte brugere en udtalt forventning om en individuel tilpasning af ydelserne og leverance på det tidspunkt, der passer den enkelte.

Vi er ledere og linedansere