…også de socialt udsatte!
Forord
Langt de fl este børn og unge i Danmark har det godt og  hører til blandt de mest selvstændige og velfungerende i  Europa. De problemer, der opstår i disse børns og unges liv  kan normalt løses inden for familiens ramme. Alle børn og  unge i Danmark har også ressourcer uanset familiebaggrund  og opvækstvilkår. Men nogle af dem kræver særlig  opmærksomhed og støtte, hvis deres ressourcer skal  fastholdes og udvikles.

 

Her kan du hente publikationen Alle børn har ret til trivsel