BKFs kommunikationsstrategi


Børne- og Kulturchefforeningen er en faglig stærk forening, hvor der er bud efter os i rigtig mange sammenhænge.

Bestyrelsen har drøftet hvordan vi som forening fremadrettet kan bidrage til at udvikle den faglige dagsorden ved at deltage aktivt i den offentlige debat.

Formålet med kommunikationsstrategien er at bringe foreningens synspunkter ud til en bredere kreds, samtidig med, at vi som forening får mulighed for at perspektivere vores synspunkter. Bestyrelsen er meget bevidst om vigtigheden af både den interne som den eksterne kommunikation.

Læs foreningens kommunikationsstrategi