Evaluering af mere frit skolevalg


Denne rapport indeholder en evaluering af lovændringen om mere frit skolevalg fra 2005. Evalueringen er foretaget af Rambøll Management for Undervisningsministeriet i februar til april 2007.

Her kan du hente rapporten Evaluering af mere frit skolevalg