Regeringen har en målsætning om, at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er parternes ambition, at det kan lade sig gøre i fællesskab, men det kræver en mangesidet indsats.

Politikere, ledere, lærere, pædagoger og forældre har et fælles ansvar for, at den unge forlader folkeskolen med ordene: Ja, jeg er klar! Derfor er det et fælles ansvar at stræbe efter, at alle elever får et godt skoleforløb og bevarer deres læringslyst. KL, Danmarks Lærerforening, BUPL, Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederne samt Skole og Samfund har drøftet, hvordan forskning kan bidrage med positiv støtte til folkeskolens almenundervisning.

Opfordringen er: Udnyt forskning om børn og unges læring i folkeskolen!

Hent her publikationen Fælles viden fælles handling, som er lavet i samabejde med KL, Danmarks Lærerforening, BUPL, Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederne, Skole og Samfund