Nye unge – ny ungepolitik


Børne- og Kulturchefforeningen foreslog på årsmødet i 2008, at regeringen nedsatte en ungdomskommission.

Ideen var at få et helhedsbillede af, hvordan de mange tilbud og indsatser på ungeområdet kan spille sammen, så alle unge kan uddanne sig, deltage i demokratiet og bidrage kreativt til vores fælles kulturliv.

Her kan du hente publikationen Nye Unge Ny Ungepolitik.