BKF’s dagtilbudsnetværk har siden efteråret 2013 arbejdet på et notat om dagplejen, som nu ligger klar til download på BKF’s hjemmeside under publikationer.

Det er blevet til et grunddigt notat, som har endt med at have karakter af at være en egentlig publikation.

I notatet skitseres de udfordringer, som dagplejen står overfor i disse år, blandt andet i forhold til børnetal, organisering, pædagogisk kvalitet, overenskomst, vikarordning/gæstepleje, uddannelsesniveau m.m.

BKF opstiller i notatet en række anbefalinger til, hvordan man i kommunerne med fordel kan tænke i, at omorganisere, effektivisere og derved få mere kvalitet ind i dagplejen.

Notatet er tænkt som en hjælp til BKF’s medlemmer i deres arbejde med at rådgive kommunalpolitikkerne om dagplejen.

 

Læs notatet Dagplejen på vej – men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitets- og effektiviseringsmuligheder i dagplejen