Dagsorden for bestyrelsemøde 31 oktober i RH


Børne- og Kulturchefforeningens bestyrelsesmøde Fredag den 31. oktober 2014 Klokken 11.30 – 13.00 Mødelokale: Udvalgsværelse 1 på Frederiksberg rådhus, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg.

Download Dagsorden for BKF bestyrelsesmøde 31. oktober 2014 i Region Hovedstaden

Dagsorden:

1 Godkendelse af dagsorden  

2 Orientering
a) Nyt fra Børne- og Kulturchefforeningen
b) Fra bestyrelsens medlemmer
c)Fælles lands- og regionsbestyrelsesmøde fredag den 19. september – tilbagemelding fra deltagerne
d)Nyt fra Netværkene
e)Årsmøde på Nyborg Strand torsdag 27. og fredag 28. november 2014

– Hvad skal vi huske?

f) Årsmøde og Generalforsamling Region Hovedstaden 2015

– Datoforslag: fredag den 13. eller fredag den 20. marts 2015
– Afholdelsessted – forslag?
– Forslag til dirigent – forslag?
– Forslag til tema: ”Helhedsorienteret sagsbehandling på børne- og ungeområdet” oplæg ved Hvidovre og Gribskov Kommune
– Ekstern oplægsholder? Forslag: Socialstyrelsen og/eller Ankestyrelsen om kvalitet i børnesagsbehandlingen
– Kulturelt indslag? forslag?
– Bestyrelsesemner?

 /  Bilag til pkt 2 – Udkast til dagsorden til generalforsamling 2015 i BKF Region Hovedstaden

3. Udpegning af kandidater til de landsdækkende netværk 

Indmeldes senest den 1. december 2014. / Bilag til pkt 3 – mail fra Eik Møller formand for BKF

 4. Kommuneforum og regionale møder for ledernetværk på familieområdet

-Inger Andersen og Jan Dehn orienterer om samarbejde mellem KL, Socialstyrelsen og Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold om initiativer for at styrke kvalitet i sagsbehandlingen.

5. Udpegning af BKF-repræsentant til skoletjenestens bestyrelse.

Frank A. Andersen repræsenterede Region Hovedstaden i Skoletjenestens bestyrelse. Inger Andersen er født medlem som repræsentant for Frederiksberg Kommune, og der skal derfor udpeges en repræsentant i Skoletjenestens bestyrelse til erstatning for Frank A. Andersen.

 6. Økonomi  

7. Mødeplan 2015 Alle bedes have overvejelser om tidspunkt for fællesmøder og netværksmøder for det   kommende år. / Bilag udkast til mødeplan 2015

8. Eventuelt

9. Næste bestyrelsesmøde den 23. januar 2015

 

Venlig hilsen Inger Andersen