Børne- og Kulturchefforeningens bestyrelsesmøde torsdag den 24. januar 2014 kl. 13.00,
udvalgsværelse B,
i Gentofte Kommune, Rådhuset, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund.

 
Dagsorden:

Download pdf version

1) Godkendelse af dagsorden

2) Orientering

A.  Nyt fra Børne- og Kulturchefforeningen
B.  Nyt fra Netværkene
C.  Nyt fra KFS
D. Nyt fra Embedsmandsudvalget
E.  Tilsyn
F.  Børnehus

3) Skolereform

4) Årsmøde den 14. – 15. november 2013

     Opfølgning fra årsmødet.

5) Økonomi

6) Generalforsamling 2014

    Herunder drøftelse af vedtægtsændring for BKF Region Hovedstaden.

7) Fællesmøde den 25. april 2014

     Indlæg om digital forandringsledelse i folkeskolen v/vicedirektør i UNI C, Jacob Harder.

8) Kalender 2014 – bilag vedlagt.

9) Eventuelt

 Venlig hilsen
Frank E. Andersen