Børne- og Kulturchefforeningen Region Hovedstadens bestyrelsesmøde  afholder bestyrelsesmøde Fredag den 23. januar 2015, Klokken 13.00 – 14.30

Sted: Frederiksberg rådhus, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg, Udvalgsværelse 1.

Download: Dagsorden Region Hovedstadens bestyrelsesmøde den 23 januar 2015

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden

2) Orientering fra formanden og bestyrelsesmedlemmer

3) Nyt fra KFS (Koordinerende Funktion for Specialundervisning), herunder fremtidig organisering

4) Nyt fra netværkene

5) De sidste forberedelser af generalforsamling + fællesmødet den 13. marts 2015

6) Kontingentopkrævning 2014 – status

7) Udgifter i forbindelse med mødeafholdelse i bestyrelsen og udgifter til sekretariatsbistand (sidstnævnte foreslås øget fra 8.000 kr. årligt til 10.000 kr. årligt)

8) Foreløbige idéer / forslag til fællesmøde den 28. august 2015

9) Paraplyarrangementer i region hovedstaden den 17. april og 2. oktober 2015

10) Evt.