Børne- og Kulturchefforeningens generalforsamling den 7. marts 2014, kl. 12.00.

Til medlemmer i Børne- og Kulturchefforeningen

Region Hovedstaden

Der indkaldes til generalforsamling i Børne- og Kulturchefforeningen, Region Hovedstaden fredag den 7. marts 2014, kl. 12.00

Generalforsamlingen afholdes i Kulturhuset Galaxen, Bymidten 48, 3500 Værløse.

Foreløbig dagsorden:

 1. Valg af dirigent og 4 stemmetællere.
 2. Formandens beretning, herunder beretning fra
  – Direktørnetværket
  – Dagtilbudsnetværket
  – Skolenetværket
  – Kultur- og Fritidsnetværket
  – Familienetværket
 3. Indkomne forslag
  Forslag til vedtægtsændring (se bilag)

§6 stk. 1: På tilsvarende vis kan ledere repræsentere kommuner i Region Hovedstaden i de forskellige netværk. Disse ledere skal udpeges af direktøren for området fra de respektive kommuner.

 1. Aflæggelse af regnskab
 2. Budget for kommende år herunder forslag om kontingentfritagelse for 2014
 3. Valg af formand

Direktør Frank E. Andersen, Gentofte kommune er villig til genvalg.

 1. Valg til bestyrelsen

På valg er:

 • Familiechef Jan Dehn, Halsnæs Kommune er villig til genvalg.
 • Afdelingschef Jette Pedersen, Hillerød Kommune er villig til genvalg.
 • Kulturchef Jørgen Sprogøe Petersen, Helsingør Kommune modtager ikke genvalg.
 1. Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest den 7. februar 2014, kl. 12.00.
Sendes pr. mail til Annalise Løvgren Jensen – alje@gentofte.dk

 

 

Herefter udsendes endelig dagsorden.

 

Tilmelding til generalforsamling og årsmøde sendes til Annalise Løvgren Jensen alje@gentofte.dk

 

Husk at angivelse om deltagelse i frokost.

 

 

Venlig hilsen

 

Frank E. Andersen