Bestyrelsen for Børne- og Kulturchefforeningen Region Hovedstaden holder bestyrelsesmøde d. 28. juni kl. 15.30 – 17.30

Sted: Frederiksberg rådhus, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg, Udvalgsværelse 1

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden

2) Orientering fra formanden og bestyrelsesmedlemmer/Nyt fra netværkene

3) Læringsprodukt “ledelsesfortællingen” fra årsmødet Kresten Schultz Jørgensen
Bilag: Ledelsesfortællingen

4) Tilbagemelding på møde med landsbestyrelsen den 27. maj 2016

A. Dagtilbudsområdet, nationale mål. Fælles drøftelse i bestyrelsen

5) Forberedelse af fællesmøde den 16. september 2016
Bilag: Oversigt over oplægsholdere til fællesmødet

6) Lovrevision i forhold til undervisning af flygtninge, initiativer fra BKF? Drøftelse

7) Eventuelt

 

Venlig hilsen
Inger Andersen