Region Hovedstaden: dagsorden for bestyrelsesmøde 19. juni


Region Hovedstadens Børne- og Kulturchefforeningen afholder bestyrelsesmøde fredag d. 19. juni 2015 klokken 13.00 – 15.00

Sted: Frederiksberg rådhus, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg
Mødelokale: Udvalgsværelse 2

DAGSORDEN

1) Godkendelse af dagsorden

2) Nyt fra netværkene

3) Nyt fra landsbetyrelsen

4) Revision af vedtægter for BKF – Region Hovedstaden – proces herfor, herunder særligt bestemmelserne for netværksformænd

5) Udpegning af repræsentant fra BKF – Region Hovedstaden til uddannelsesudvalget for læreruddannelsen

6) Fællesmøde Region Hovedstaden den 28. august 2015 Status på oplægsholder (Lene Holm?)

7) Fællesmødet for paraplyforeningen 2. oktober 2015

8) Eventuelt

Venlig hilsen
Inger Andersen