Børne- og Kulturchefforeningens fællesmøde og netværksmøde fredag den 29. august 2014 kl. 9.00, på Frederiksberg Ungdomsskole, Sofus Francks Vænge 30, 2000 Frederiksberg.

Tilmelding:
Tilmelding til Merete Dyrlund medy@gentofte.dk senest den 27. august 2013 med angivelse af, om man deltager i fællesmødet, netværksmødet og frokost.

Program:

Kl. 9.00       Velkomst og status fra bestyrelsen – herunder orientering om ny stilling som kommunaldirektør for formand Frank E. Andersen / omkonstituering i bestyrelsen

Kl. 9.30       Fagligt fællesmøde for alle BKF-medlemmer – herunder blandt andet oplæg fra Formanden for Rådet for Børns Læring, Agi Csonga, adm. Direktør for SFI. Agi Csonga perspektiverer rådets arbejde

Kl. 10.30      Pause

Kl. 10:40     Oplæg ved Professor Bjørn Holstein, Statens institut for Folkesundhed. Bjørn Holstein er formand for en ekspertgruppe, som har afgivet anbefalinger til Undervisningsministeriet om indikatorer for trivsel som udgangspunkt for nationale trivselsmålinger på baggrund af folkeskolereformen.

Kl. 11.30      Netværksmøder inklusiv let frokost (dagsorden til netværksmøderne udsendes særskilt)

Kl. 13.00      Afrunding

 

Venlig hilsen

 

Frank E. Andersen