Region Hovedstaden konference: Ny regering – perspektiver for kommunestyret


Børne- og Kulturchefforeningen Region Hovedstaden afholder paraplykonference sammen med de tre andre chefforeninger og inviterer regionens medlemmer til konferencen: Ny regering – perspektiver for kommunestyre d. 2. oktober kl. 8.30 -12.30.

Danmark fik i juni måned ny regering. En mindretalsregering med Venstre som regeringsparti med støtte fra Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservativt Folkeparti.

Det parlamentariske grundlag for den nye regering er dermed markant anderledes end for de forrige regeringer.
Hvad kan dette betyde for kommunestyret og for rammevilkårene for kommunerne? Vil den decentrale model med en lokalpolitisk frihed til at prioritere ændres? Og vil det ”reform-Danmark”, som vi har set under den tidligere regering, ændre sig og kan kommunerne reelt forvente færre regler, mindre bureaukratiske løsninger og en større tillid til kommunernes kompetencer og position.

Læs hele programmet for paraplykonferencen Ny regering – perspektiver for kommunestyret

Tilmelding senest torsdag d. 10. september til Louise Andersen: loan15@frederiksberg.dk