Region Midt: referat af bestyrelsesmøde 21. februar

Region Midts bestyrelse afhold bestyrelsesmøde fredag 21. februar kl. 09.00 – 11.00 på Herning Rådhus.

 

Referat

1. Bemærkninger til dagsorden og referat

Referat: Intet at bemærke.

2. Orientering om formandsmødet i BKF 7. februar 2014 v/Freddie

Referat: Der henvises til referatet fra mødet. Godt møde, hvor det fastholdes at holde samme antal møder som tidligere, selvom der ikke var så mange deltagere til dette møde.

3. Årsmødet 2014

Referat: Vær opmærksom på, at mødet afholdes 27. – 28. november i Nyborg. For bestyrelsen/landsdækkende netværk er der møder også den 26. november.

4. Planlægning af generalforsamling fredag d. 14. marts

Referat: Der er en vakant plads i bestyrelsen og der skal vælges 2 suppleanter. Preben og Freddie er på valg og modtager genvalg. Årsberetningen: Freddie beretter om kultur/fritid og det generelle Pia beretter om dagtilbudsnetværk Henrik Beyer beretter om ungenetværk Skole/direktør aftales nærmere Børn og familie Anton Leif Sønderup foreslås som ordstyrer Pia orienterede om regnskab og budget

5. Orientering om tema på medlemsmøde fredag 14. marts ”Ledelse i praksis – ledelse i forandring” v/Pia

Referat: Der kommer to repræsentanter fra Herning (Thomas og Anne), som lader os bygge med LEGO over temaet, som Jesper Kvists Mølgaard kom med på sidste medlemsmøde. Pia sender tekst til Freddie.

6. Studieturen til Edinburgh

Referat: Studieturen afholdes den 5.-8. marts 2014 Foreløbigt program er udsendt til 18 deltagere. Freddie sender flybilletter m.v. til deltagerne, sammen med nærmere oplysninger om forsikring m.v. Det aftales at deltagerne mødes senest kl. 4.00 i Billund.

7. Næste møde

Referat: Afventer den nye bestyrelse.

8. Eventuelt

Referat: Der er møde for netværk og bestyrelser i Odense den 23. maj 2014.

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie