Referat af Region Midt bestyrelsesmøde 13. november


Referat

Bestyrelsesmøde onsdag 13. november 2013 kl. 14.00 – Nyborg Strand.

1. Bemærkninger til dagsorden og referat

Referat:
Intet at bemærke.


2. Gennemgang af dagsorden for fællesmøde med regions- og landsbestyrelsen kl. 15.00

Referat:
Dagsordenen blev gennemgået. Intet at bemærke.


3. Evaluering af medlemsmødet 27. september 2013.

Referat:
Der var 21 deltagere. Fint oplæg med Keld Fredens – rammer altid plet for alle ledergrupper.
God dialog med de tre repræsentanter fra ministeriet. De gav også udtryk for at det gav mening at deltage.


4. Orientering om program for medlemsmødet fredag 10. januar 2014 (Pia)

”Sammenhængskraft gennem ledelse – hvordan kan vi som ledelse understøtte sammenhængskraft på børne- og ungeområdet”.

Referat:
Ledelse på tværs af søjlerne. Der er lavet aftale med Jesper Kvist Mølgaard fra VIA.
Tilmelding skal ud inden jul – gerne sammen med tilmelding til studieturen til Skotland.
Generalforsamlingen den 14. marts: vi skal lege med LEGO i 2 timer.


4. Program for studierejse til Edinburgh marts 2014  

Referat:
Freddie fremlagde oplæg fra Det Danske Kulturinstitut.
Det har resulteret i vedlagte program.
Indstillingen er, at prisen pr. deltager bliver 6.000 kr. excl. frokost og middag. Resten afholdes af kassen.

Tilmeldingsfrist sættes til 29. november

 

 

 

5. Besættelse af poster i de landsdækkende netværk

Referat:

Skolenetværk:               Viborg byder gerne ind med den nye skolechef.
Herning byder ind med Bo Meldgaard, Centerleder i Center for børn og læring.

Ungenetværk:                Familie- og rådgivningschef Viborg Kommune Mette Andreassen.

Kultur                           Freddie Davidsen, Silkeborg.
Evt. Per Høegh Ringkøbing, Skjern.

Dagtilbud                      Pia Elgetti, Herning.


6. Status på BKF-netværk i Region Midt

Referat:
Tilbagemelding fra de enkelte netværk:
Dagtilbud og direktør holder jævnlige møder.
Skole og kultur holder møder i.f.m. medlemsmøderne.

7. Kommende fælles lands- og regionsbestyrelsesmøder

21. februar 2014 – de der kan deltage, tilmelder sig
23. maj 2014 (også netværk)
19. september 2014
12. november 2014 (i forbindelse med årsmødet)

Referat:
21. februar 2014 – de der kan deltage, tilmelder sig.
Næste bestyrelsesmøde afholdes i.f.m. medlemsmødet den 10. januar 2014.


8. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne

Henvendelse fra Morten Ronnenberg, Strategihuset, vedr. forældreinddragelse

Referat:
Intet at bemærke

9. Næste møde

Referat:
10. januar 2014 i Silkeborg.

10. Eventuelt

Referat:
Intet at bemærke.