Referat af Region Midt bestyrelsesmøde 26. september

Bestyrelsen for Region Midt afholdt møde d. 26. september kl. 13.00, Hotels Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg

Afbud fra: Erik Østerby

Referat fra mødet:

  1. Bemærkninger til dagsorden og referat

Referat:

Intet at bemærke.

 

  1. Opfølgning på medlemshvervning/ opdatering af medlemsregister.

Referat:

Der blev peget på enkelte nye potentielle medlemmer i forbindelse med gennemgangen af medlemslisten.

På generalforsamlingen på årsmødet i november kommer bestyrelsen med oplæg til nye kriterier for medlemmer.

 

  1. Evaluering af medlemsmøde 26. september.

Referat:

Dejligt med en meget engageret formand. Slides fra Eik Møllers oplæg 

Medlemmerne opfordres til at huske at tilmelde og framelde, hvis man bliver forhindret efter tilmelding til medlemsmøderne.

Vi var 15 tilmeldte til dagens arrangement.

 

  1. Tilrettelæggelse af næste medlemsmøde.

Referat:

Næste medlemsmøde er 16. januar 2015.

Kultur som løftestang i læringsmiljøer. Freddie planlægger mødet.

 

  1. Årsmøde 2014 27. & 28. november.

Referat:

Vi mødes i bestyrelsen om onsdagen kl. 15.00.

Freddie melder os til mødet med landsbestyrelsen kl. 16-18.

 

  1. Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne.

Pia: netværksmøder dagtilbud – normeringsregistrering fra 2016.

Freddie: stor aktivitet i kulturnetværket.

Hans Henrik: møder i direktørnetværket genoptaget.

 

  1. Næste møde

Referat:

Onsdag den 26. november i Nyborg KL. 15-16.

Freddie booker lokale.

 

  1. Eventuelt.

Referat:

Erik Østerby har sendt referat fra formandsmødet 19. september i Kastrup.

Referatet blev kort vendt.

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie