Region Midts bestyrelse afholdt møde d. 26. november 2014 kl. 15.00 – 16.00 på Nyborg Strand i salon 4.

Ingen afbud.

Download referat bestyrelsens møde d. 26 november 2014

1. Bemærkninger til dagsorden og referat

Referat:
Intet at bemærke.

2. BKF-Region Midtjyllands indstilling til medlemmer af de landsdækkende netværk
Referat:
Dagtilbud:
Merete Villadsen – Ikast-Brande Kommune
Pia Elgetti – Herning Kommune (er medlem af nuværende netværk, men er fejlagtig opført under Kerteminde oversigten)

Unge:
Hanne Arent – Silkeborg Kommune
Mette Andreassen – Viborg Kommune

Børn og Familie
Anton Rasmussen – Ikast-Brande Kommune
Der eftersendes endnu et forslag

Skole:
Bo Meldgaard – Herning Kommune
Chris Revsgaard Hansen – Viborg Kommune

Kultur og Fritid:
Per Høgh Sørensen – Ringkøbing-Skjern Kommune
Steen Lindgaard – Viborg Kommune

Listen fremsendes

3. Medlemsmødet den 16. januar 2015
Drøftelse af program

Referat:
Programmet blev drøftet med følgende tema: Kultur som løftestang i læringsmiljøer. Freddie planlægger mødet.
Kulturby 2017 har tilbudt: ”Kulturby Aarhus-2017 orienterer generelt om status, planer og muligheder. Herunder rettes med afsæt i konkret projekt et særligt fokus på tilbud til 12 folkeskoler i regionen om at blive en del af Kulturby Aarhus-2017.”
Bliv klogere på Kulturby 2017.
Ole Wolf informerer om 2017 med udgangspunkt i indsatser i forhold til skoler og dagtilbud.
Freddie orienterer om Læringsbibliotek fra Silkeborg – ca. 30 min.

Freddie udarbejder indbydelsen til mødet.

4. Deltagelse i formandsmøder

Referat:
Der foreligger ikke p.t. en plan. Vi deltager gerne med to på møderne.
På næste bestyrelsesmøde fastlægges, hvem der deltager i de enkelte bestyrelsesmøder.

5.  Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne

Referat:
De regionale netværk:
Dagtilbudsnetværket: Det kører.
Skolenetværket: Vi beder Bo, Huno, Kim og Chris afklarer tovholderfunktionen i netværket.
Ungenetværket:?
Direktørnetværket: Der er aftalt 4 møder i det kommende år. Der vil være fokus på de overordnede ledelsesmæssige udfordringer og opgaver.
Kulturnetværket: Lokalt er det dødt. Det er overtaget af netværket vedr. kulturby 2017:?
Familienetværk:?
Freddie tjekker op på Familie- og ungenetværket.

6. Næste møde

Referat:
Næste bestyrelsesmøde afholdes i.f.m. medlemsmøde den 16. januar 2015.

7. Eventuelt

Referat:
Muligheden for at tilbyde en studietur i 2016 blev drøftet. Emnerne kunne være relateret til EU programmer eller nordisk råds programmer.