Referat af Region Midt bestyrelsesmøde d. 26 november

Region Midts bestyrelse afholdt møde d. 26. november 2014 kl. 15.00 – 16.00 på Nyborg Strand i salon 4.

Ingen afbud.

Download referat bestyrelsens møde d. 26 november 2014

1. Bemærkninger til dagsorden og referat

Referat:
Intet at bemærke.

2. BKF-Region Midtjyllands indstilling til medlemmer af de landsdækkende netværk
Referat:
Dagtilbud:
Merete Villadsen – Ikast-Brande Kommune
Pia Elgetti – Herning Kommune (er medlem af nuværende netværk, men er fejlagtig opført under Kerteminde oversigten)

Unge:
Hanne Arent – Silkeborg Kommune
Mette Andreassen – Viborg Kommune

Børn og Familie
Anton Rasmussen – Ikast-Brande Kommune
Der eftersendes endnu et forslag

Skole:
Bo Meldgaard – Herning Kommune
Chris Revsgaard Hansen – Viborg Kommune

Kultur og Fritid:
Per Høgh Sørensen – Ringkøbing-Skjern Kommune
Steen Lindgaard – Viborg Kommune

Listen fremsendes

3. Medlemsmødet den 16. januar 2015
Drøftelse af program

Referat:
Programmet blev drøftet med følgende tema: Kultur som løftestang i læringsmiljøer. Freddie planlægger mødet.
Kulturby 2017 har tilbudt: ”Kulturby Aarhus-2017 orienterer generelt om status, planer og muligheder. Herunder rettes med afsæt i konkret projekt et særligt fokus på tilbud til 12 folkeskoler i regionen om at blive en del af Kulturby Aarhus-2017.”
Bliv klogere på Kulturby 2017.
Ole Wolf informerer om 2017 med udgangspunkt i indsatser i forhold til skoler og dagtilbud.
Freddie orienterer om Læringsbibliotek fra Silkeborg – ca. 30 min.

Freddie udarbejder indbydelsen til mødet.

4. Deltagelse i formandsmøder

Referat:
Der foreligger ikke p.t. en plan. Vi deltager gerne med to på møderne.
På næste bestyrelsesmøde fastlægges, hvem der deltager i de enkelte bestyrelsesmøder.

5.  Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne

Referat:
De regionale netværk:
Dagtilbudsnetværket: Det kører.
Skolenetværket: Vi beder Bo, Huno, Kim og Chris afklarer tovholderfunktionen i netværket.
Ungenetværket:?
Direktørnetværket: Der er aftalt 4 møder i det kommende år. Der vil være fokus på de overordnede ledelsesmæssige udfordringer og opgaver.
Kulturnetværket: Lokalt er det dødt. Det er overtaget af netværket vedr. kulturby 2017:?
Familienetværk:?
Freddie tjekker op på Familie- og ungenetværket.

6. Næste møde

Referat:
Næste bestyrelsesmøde afholdes i.f.m. medlemsmøde den 16. januar 2015.

7. Eventuelt

Referat:
Muligheden for at tilbyde en studietur i 2016 blev drøftet. Emnerne kunne være relateret til EU programmer eller nordisk råds programmer.

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie