Referat af Region Midts bestyrelsesmøde fredag 1o. januar 2014

Fredag d. 10. januar i forbindelse med medlemsmøde afholdt Region Midt bestyrelsesmøde på  Hotel Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg. Afholdes umiddelbart efter Medlemsmødet.

Referat:

Hent referatet i PDF format

1. Bemærkninger til dagsorden og referat

Referat: Ingen bemærkninger.

2.Studierejsen til Edinburgh 5. – 8. mart 2013 Orientering om program og deltagere.

Referat: Endeligt program er på trapperne. Forventet afgang onsdag kl. 6 fra Billund – retur Billund lørdag kl. 18 Der udsendes mere i uge 3 sammen med deltagerlisten. Der er 18 tilmeldte.

3. Evaluering af dagens medlemsmøde.

Referat: Dejligt med 32 fremmødte – de fleste i lang tid.
Meget inspirerende oplæg fra Jesper Kvist Mølgaard.
Oplæg fra Jesper Kvist Mølgaard

4. Drøftelse af det kommende medlemsmøde/ generalforsamling fredag 14. marts

Referat: Generalforsamling. Hotel Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg. Pia har aftalt det praktiske vedrørende ”Ledelse i praksis – ledelse i forandring”. Program kl.  8.30  Kaffe kl.  9.00 ”Ledelse i praksis- ledelse i forandring” kl. 10.45 Generalforsamling kl. 11.30  Netværk kl. 12.30 Frokost

Freddie og Preben genopstiller. Desuden er der en ubesat post i bestyrelsen. Der skal vælges suppleanter.

5. BKF – region Midt´s repræsentation i de landsdækkende netværk.

Referat: Netværkene er på plads.

6. Formandsmøder og møder med Hovedbestyrelsen Der er kalenderlagt følgende møder:

Fredag d. 7. februar Fredag d. 23. maj Fredag d. 19. september I forbindelse med årsmødet d. 26. november.

Referat: Vi fastholder tidligere aftaler om, at Freddie så vidt muligt deltager i formandsmøderne og at der kan deltage to medlemmer ved møder med hovedbestyrelsen.

7. Henvendelse fra KL Vedhæftet.
Direktør og skolechefnetværket tager sig af henvendelsen vedr. skole og IT.

Læs henvendelsen fra KL her

8. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne

Referat: Intet at bemærke.

9. Næste møde

Referat: Næste møde er aftalt til den 21. februar kl. 9.00-11.00 i Herning

10. Eventuelt

Referat: Intet at bemærke.

 

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie