Bestyrelsesmøde den 10. marts 2017, kl. 12.45

Sted: KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Ny bestyrelse: Inge Skov Madsen, Ejner Jensen, Chriss Mailandt-Poulsen, Charlotte Veilskov, Claus Svold, Thomas Reintoft og Ulla Visbech

Referat:

  1. Konstituering

Formand: Chriss Mailandt-Poulsen
Næstformand: Ejner Jensen
Kasserer: Claus Svold

 

  1. Kommende møder

Bestyrelsesmøde d. 10/5 kl. 14.30 hos Ejner i Otterup
Regionsmøde d. 9/6
Bestyrelsesmøde d. 31/8 flyttes til d. 23/8 kl. 14.00 hos Claus i Vejle.

 

  1. Punkter til kommende bestyrelsesmøder

Drøftelse af dato, rejsemål og indhold til kommende studietur.

 

Ejner Jensen/170317