Region Syd: referat af bestyrelsesmøde 10. marts

Bestyrelsesmøde den 10. marts 2017, kl. 12.45

Sted: KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Ny bestyrelse: Inge Skov Madsen, Ejner Jensen, Chriss Mailandt-Poulsen, Charlotte Veilskov, Claus Svold, Thomas Reintoft og Ulla Visbech

Referat:

  1. Konstituering

Formand: Chriss Mailandt-Poulsen
Næstformand: Ejner Jensen
Kasserer: Claus Svold

 

  1. Kommende møder

Bestyrelsesmøde d. 10/5 kl. 14.30 hos Ejner i Otterup
Regionsmøde d. 9/6
Bestyrelsesmøde d. 31/8 flyttes til d. 23/8 kl. 14.00 hos Claus i Vejle.

 

  1. Punkter til kommende bestyrelsesmøder

Drøftelse af dato, rejsemål og indhold til kommende studietur.

 

Ejner Jensen/170317

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie