Region Midt referat af bestyrelsesmøde 14 september 2018

Region Midts bestyrelse hold bestyrelsesmøde d. 14. september find referatet her:

Region Midt referat bestyrelsesmøde 14-09-2018

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie