Region Midt: referat af bestyrelsesmøde 16. november

Referat bestyrelsesmøde onsdag den 16. november 2016. Mødet blev afholdt ifm. årsmødet i BKF på Nyborg Strand.

Afbud fra: Ingen afbud 

  1. Bemærkninger til dagsorden og referat af møde den 16. september 2016

Referat: godkendt

 

  1. Studietur

Studieturen er nu afviklet. Der er kommet mange positive tilkendegivelser om både indhold og tilrettelæggelse.

Vi evaluerer studieturen, herunder de økonomiske forhold.

Der henvises til materiale på foreningens Google konto

Referat:

En rigtig god tur. Økonomien omkring turen er inden for det aftalte.

Bestyrelsen foreslår, at allerede nu påbegyndes research til en ny studietur, som forventes afholdt i efteråret 2018. Gode ideer til destination og indhold modtages meget gerne.

 

  1. Planlægning af kommende medlemsmøder

20. januar 2017
TEMA: Børne- og familieområdet har dagsordenen
Anton Rasmussen og Helle Støve planlægger dagsorden. Merete er ansvarlig.

10. marts 2017 ifm. generalforsamlingen
TEMA: eventuelt kulturprojekter
Jørn planlægger

10. juni 2017
TEMA: De landsdækkende netværk Hvad kan netværkene berige medlemmerne med?

Referat: Når vi har planlagt møderne kontakter Hans Henrik, Socialchefforeningen, for at høre om de vil være med.

 

  1. Udpegning af medlemmer til de landsdækkende netværk

Vi har frist til den 7. december til at udpege medlemmer til de landsdækkende netværk

Nuværende sammensætning af netværkene

Skole Børn og familie

Dagtilbud

 

Kultur og fritid

Unge

 

Bo Meldgaard Herning
Chris Rævsgaard Hansen – Viborg

Anton Rasmussen  Ikast-Brande

Helle Støve – Norddjurs Kommune

 

Merete Villsen Ikast-Brande
Pia Elgetti Herning
Steen Lindgaard  Viborg

Hanne Arent Silkeborg (ønsker at udtræde)

Ole Elbæk– Viborg Kommune

Referat:
Hans Henrik indsender endelig liste til Bestyrelsen i BKF inden 1. dec. Bestyrelsen tager endelig stilling til netværkenes sammensætning på møde den 15. dec.
Den 27. januar forventes det, at alle vores medlemmer i de forskellige netværk inviteres til et møde med bestyrelsen i BKF.

 

  1. Næste bestyrelsesmøde

Næste møde afholdes den 9. december 2016 i Hornslet.

Dato Tidspunkt kl. Sted
9. december 2016 9.00-11.00 Hornslet
10. februar 2017 9.00-11.00

Nørre Snede

De landsdækkende netværk indbydes-

Optakt til generalforsamlingens årsberetning

 

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie