Region Midt: referat af bestyrelsesmøde 18. januar 2019

Læs referatet fra Region Midtjylland bestyrelsesmøde 18 januar 2019 

 

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie