Region Midt. referat af bestyrelsesmøde 29. marts

Bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen, Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Afbud fra:

 1. Konstituering og fordeling af poster
 2. Næstformand
 3. Referent
 4. Kasserer

 

Beslutning:
Bestyrelsen konstituerede sig, og ser nu således ud:

 • Formand, Rasmus Byskov-Nielsen, Direktør for Børn & Fællesskaber, Ikast-Brande Kommune
 • Næstformand, Per Viggo Larsen, Skole- og dagtilbudschef, Syddjurs Kommune
 • Referent, Merete Villsen
 • Kasserer, Jørn Thomsen, Afdelingsleder for pædagogik, Herning Kommune
 • Menigt medlem Lone Baggersgaard Petersen, leder af Familierådgivning, Silkeborg Kommune.
 1. Drøftelse af temaer, organisering og tidspunkter for medlemsmøder

Vi har planlagt bestyrelsesmøde den 29. maj kl. 13.00 til 16.00: TEMA Mød formanden Anne Vang plus endnu en fra BKF´s bestyrelse på Scandic Silkeborg.
Socialchefforeningen foreslår vi lægger vores møder sammen med dem, og de har følgende forslag:

Fredag den 14. juni
Fredag den 6. eller 13. september (vigtigt med afklaring grundet generalforsamling i socialchefforeningen i september).
Fredag den 15. eller 29. november

Seminar planlagt til afholdelse den
XX januar 2020
XX marts 2020

Beslutning:
Bestyrelsesmødet den 29. maj forsøges flyttet
Øvrig drøftelse udsat til næste bestyrelsesmøde

 1. Fastlæggelse af tid og sted for bestyrelsesmøder samt sekretariatsbetjening

Der har været kutyme for, at bestyrelsen mødes efter medlemsmøder og i forbindelse med årsmødet.

Herudover et antal møder i øvrigt.

Viborg Kommune ved Annette Vester har til og med generalforsamlingen ydet rigtig god sekretærbistand til os.  Sekretærbistanden har hidtil – med god begrundelse – fulgt formanden, så afklaring af fremadrettet sekretærbistand er til beslutning på mødet.

Tid og sted Art Bemærkninger
10. maj, Bella Sky Fællesmøde for netværk, regions- og landsbestyrelse 10-16
29. maj Scandic, Silkeborg Bestyrelsesmøde – TEMA: mød din formand Kl. 13-16
31. oktober og 1. november, Karpenhøj, Mols Fælles seminar med deltagere fra Region Midt og Nord Fra kl. 09.00 – 12.30 næste dag
13. november, Nyborg Strand Fælles lands- og regionsbestyrelsesmøde Kl. 15.00-17.00
14. – 15. november Nyborg Strand Bestyrelsesmøde og årsmøde

 

 

Beslutning:

Drøftelse udsat til næste bestyrelsesmøde

 

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie