Referat af Bestyrelsesmøde fredag d. 4. marts 2016 kl. 12.30 – 1300, Hotel Scandic, Udgårdsvej 2, Silkeborg. 

Afbud fra: Jørn Thomsen 

 1. Konstituering af bestyrelsen

Der skal udpeges til

  1. Næstformand
  2. Referent
  3. Kasserer

Referat:

Bestyrelsen består efter valget på generalforsamlingen:

Dagtilbudschef Pia Elgetti, Herning Kommune
Dagtilbudschef Merete Villsen, Ikast Brande Kommune
Skolechef Per Larsen, Syddjurs Kommune
Skole- og Dagtilbudschef Jørn Thomsen, Struer Kommune
Direktør for Børn & Unge Hans Henrik F. Gaardsøe, Viborg Kommune – valgt som formand på generalforsamlingen

Bestyrelsen har konstitueret sig med

 1. Per Larsen – næstformand
 2. Merete Villsen – referent
 3. Pia Elgetti – kasserer

Posten som sekretær for bestyrelsen følger formanden, hvorfor det fremover bliver teamleder Annette Vester ([email protected]) der varetager jobbet.

 1. Planlægning af årets aktiviteter

Den tidligere bestyrelse har drøftet aktiviteter for det kommende år. Den nye bestyrelse planlægger året

Referat:

Dette er aftalt at medlemsmøder og generalforsamling fortsat afholdes på Hotel Scandic, Udgårdsvej 2, Silkeborg.

Tidspunktet for medlemsmøder fastholdes med udgangspunkt i

 1. 8.30 Ankomst og kaffe
 2. 9.00 Tema
 3. 12/13 Frokost

Følgende tidspunkter og temaer er aftalt.

 1. juni 2016

TEMA: Flygtninge. Mødet forventes afholdt sammen med Socialchefforeningen. VIAUC forventes at komme med indlæg Hans Henrik planlægger

 1. september 2016

TEMA: arbejdstitler: Læringsplatform, kultur, EUD10

Det forventes at KL deltager i en del af programmet

Afholdes sammen med Socialchefforeningen (de har generalforsamling over middag).

Per planlægger

Efterår 2016

Studietur Studieturen foråret 2016 blev aflyst. Bestyrelsen undersøger muligheden for at gennemføre studieturen i efteråret med program i stil med det, der var forberedt til foråret. Her var planen en tur til Bilbao og San Sebastian , Europæisk Kulturhovedstad 2016

(16. november i.f.m. årsmødet – bestyrelsesmøde.)

 1. januar 2017

TEMA: evt. dagtilbudsreform

Merete planlægger

 1. marts 2017 i.f.m. generalforsamlingen

TEMA: ikke aftalt.

Jørn planlægger

 1. Fastlæggelse af tid og sted for bestyrelsesmøder.

Drøftelse og planlægning af bestyrelsesmøder frem til næste generalforsamling

Referat:

Dato Tidspunkt kl. Sted
15. april 2016 11.00 – 13.00 Viborg Rådhus, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg
10. juni 2016 Efter medlemsmøde Hotel Scandic, Udgårdsvej 2, Silkeborg.
19. august 2016 10.00-12.00 Ringkøbing – Pia finder lokalitet
16. september 2016 Efter medlemsmøde Hotel Scandic, Udgårdsvej 2, Silkeborg.
16. november 2016 15.00-16.00 Nyborg Strand – i f m årsmøde
9. december 2016 9.00-11.00 Hornslet
20. januar 2017 Efter medlemsmøde Hotel Scandic, Udgårdsvej 2, Silkeborg
10. februar 2017 9.00-11.00 Nørre Snede

 

 1. Eventuelt.

Der afholdes møde med landsbestyrelsen de 27. maj. Merete og Pia deltager fra Region Midt

mailliste; [email protected]; [email protected];[email protected]; [email protected];[email protected]