Region Midt referat af bestyrelsesmøde 4. marts 2016

Referat af Bestyrelsesmøde fredag d. 4. marts 2016 kl. 12.30 – 1300, Hotel Scandic, Udgårdsvej 2, Silkeborg. 

Afbud fra: Jørn Thomsen 

 1. Konstituering af bestyrelsen

Der skal udpeges til

  1. Næstformand
  2. Referent
  3. Kasserer

Referat:

Bestyrelsen består efter valget på generalforsamlingen:

Dagtilbudschef Pia Elgetti, Herning Kommune
Dagtilbudschef Merete Villsen, Ikast Brande Kommune
Skolechef Per Larsen, Syddjurs Kommune
Skole- og Dagtilbudschef Jørn Thomsen, Struer Kommune
Direktør for Børn & Unge Hans Henrik F. Gaardsøe, Viborg Kommune – valgt som formand på generalforsamlingen

Bestyrelsen har konstitueret sig med

 1. Per Larsen – næstformand
 2. Merete Villsen – referent
 3. Pia Elgetti – kasserer

Posten som sekretær for bestyrelsen følger formanden, hvorfor det fremover bliver teamleder Annette Vester ([email protected]) der varetager jobbet.

 1. Planlægning af årets aktiviteter

Den tidligere bestyrelse har drøftet aktiviteter for det kommende år. Den nye bestyrelse planlægger året

Referat:

Dette er aftalt at medlemsmøder og generalforsamling fortsat afholdes på Hotel Scandic, Udgårdsvej 2, Silkeborg.

Tidspunktet for medlemsmøder fastholdes med udgangspunkt i

 1. 8.30 Ankomst og kaffe
 2. 9.00 Tema
 3. 12/13 Frokost

Følgende tidspunkter og temaer er aftalt.

 1. juni 2016

TEMA: Flygtninge. Mødet forventes afholdt sammen med Socialchefforeningen. VIAUC forventes at komme med indlæg Hans Henrik planlægger

 1. september 2016

TEMA: arbejdstitler: Læringsplatform, kultur, EUD10

Det forventes at KL deltager i en del af programmet

Afholdes sammen med Socialchefforeningen (de har generalforsamling over middag).

Per planlægger

Efterår 2016

Studietur Studieturen foråret 2016 blev aflyst. Bestyrelsen undersøger muligheden for at gennemføre studieturen i efteråret med program i stil med det, der var forberedt til foråret. Her var planen en tur til Bilbao og San Sebastian , Europæisk Kulturhovedstad 2016

(16. november i.f.m. årsmødet – bestyrelsesmøde.)

 1. januar 2017

TEMA: evt. dagtilbudsreform

Merete planlægger

 1. marts 2017 i.f.m. generalforsamlingen

TEMA: ikke aftalt.

Jørn planlægger

 1. Fastlæggelse af tid og sted for bestyrelsesmøder.

Drøftelse og planlægning af bestyrelsesmøder frem til næste generalforsamling

Referat:

Dato Tidspunkt kl. Sted
15. april 2016 11.00 – 13.00 Viborg Rådhus, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg
10. juni 2016 Efter medlemsmøde Hotel Scandic, Udgårdsvej 2, Silkeborg.
19. august 2016 10.00-12.00 Ringkøbing – Pia finder lokalitet
16. september 2016 Efter medlemsmøde Hotel Scandic, Udgårdsvej 2, Silkeborg.
16. november 2016 15.00-16.00 Nyborg Strand – i f m årsmøde
9. december 2016 9.00-11.00 Hornslet
20. januar 2017 Efter medlemsmøde Hotel Scandic, Udgårdsvej 2, Silkeborg
10. februar 2017 9.00-11.00 Nørre Snede

 

 1. Eventuelt.

Der afholdes møde med landsbestyrelsen de 27. maj. Merete og Pia deltager fra Region Midt

mailliste; [email protected]; [email protected];[email protected]; [email protected];[email protected]

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie