Dagsorden/referat

 

Bestyrelsesmøde fredag 6. marts 2015 kl. 13.00, Hotel Scandic, Silkeborg.

Afbud fra: Pia Elgetti

 

 1. Bemærkninger til dagsorden og referat.

Referat: Intet at bemærke.

 

 1. Konstituering af bestyrelsen.

Referat:

Pia Elgetti fortsætter som kasserer.

Hans Henrik Gaardsøe fortsætter som referent.

 

 1. Evaluering af generalforsamling og medlemsmøde.

Referat: Se referatet herfra.

 

 1. Fastlæggelse af medlemsmøder og bestyrelsesmøder 2015/2016.

 

Referat:

Medlemsmøder:

Struktur på møderne – uden netværksmøder, men med aktuelle emner ad hoc f.eks. radikalisering.

Møder afholdes kl. 8.30/9.00 – 12.00 + frokost.

Laila lægger møderne i alle medlemskalenderne. Der vil dog fortsat skulle være særkilt tilmelding til de enkelte møder.

Alle møderne foregår i Silkeborg på Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg.

 

Medlemsmøde 12. juni 2015:

Ansvarlig: Preben Hørsted

Tema: ledelse af strukturprocesser

Chris Rævsgaard Hansen/Huno Jensen + kultur Per Høgh Sørensen

+ aktuelt emne

Medlemsmøde/fællesmøde med Socialchefforeningen 4. september 2015:

Ansvarlig: Hans Henrik Gaardsøe

Tema: Sundhed + opfølgningen på mødet om sundhed med Anders Kjærulf, Holstebro

 

Medlemsmøde 15. januar 2016:

Ansvarlig: Pia Elgetti

Emne: endnu ikke aftalt

Bestyrelsesmøder:

 1. april 2015 kl. 9 – 11 i Videbæk
 2. august 2015 kl. 9 – 11
 3. januar 2016 i.f.m. medlemsmødet
 4. marts 2016 i.f.m. generalforsamling og medlemsmøde

 

 1. Drøftelse af eventuel studierejse forår 2016.

Referat:

Bilbao/Sct. Sebastian. Foråret 2016 med bindende tilmelding i december 2015.

Freddie arbejder videre med sagen.

Behandles på næste bestyrelsesmøde.

 

 1. Deltagelse i formandsmøder m.v.

Referat: maj 2015 formandsmøde/fællesmøde i Odense Zoo.

 

 1. Eventuelt

Referat: Intet at bemærke.