Region Midt: referat af bestyrelsesmøde 6. marts 2015

Dagsorden/referat

 

Bestyrelsesmøde fredag 6. marts 2015 kl. 13.00, Hotel Scandic, Silkeborg.

Afbud fra: Pia Elgetti

 

 1. Bemærkninger til dagsorden og referat.

Referat: Intet at bemærke.

 

 1. Konstituering af bestyrelsen.

Referat:

Pia Elgetti fortsætter som kasserer.

Hans Henrik Gaardsøe fortsætter som referent.

 

 1. Evaluering af generalforsamling og medlemsmøde.

Referat: Se referatet herfra.

 

 1. Fastlæggelse af medlemsmøder og bestyrelsesmøder 2015/2016.

 

Referat:

Medlemsmøder:

Struktur på møderne – uden netværksmøder, men med aktuelle emner ad hoc f.eks. radikalisering.

Møder afholdes kl. 8.30/9.00 – 12.00 + frokost.

Laila lægger møderne i alle medlemskalenderne. Der vil dog fortsat skulle være særkilt tilmelding til de enkelte møder.

Alle møderne foregår i Silkeborg på Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg.

 

Medlemsmøde 12. juni 2015:

Ansvarlig: Preben Hørsted

Tema: ledelse af strukturprocesser

Chris Rævsgaard Hansen/Huno Jensen + kultur Per Høgh Sørensen

+ aktuelt emne

Medlemsmøde/fællesmøde med Socialchefforeningen 4. september 2015:

Ansvarlig: Hans Henrik Gaardsøe

Tema: Sundhed + opfølgningen på mødet om sundhed med Anders Kjærulf, Holstebro

 

Medlemsmøde 15. januar 2016:

Ansvarlig: Pia Elgetti

Emne: endnu ikke aftalt

Bestyrelsesmøder:

 1. april 2015 kl. 9 – 11 i Videbæk
 2. august 2015 kl. 9 – 11
 3. januar 2016 i.f.m. medlemsmødet
 4. marts 2016 i.f.m. generalforsamling og medlemsmøde

 

 1. Drøftelse af eventuel studierejse forår 2016.

Referat:

Bilbao/Sct. Sebastian. Foråret 2016 med bindende tilmelding i december 2015.

Freddie arbejder videre med sagen.

Behandles på næste bestyrelsesmøde.

 

 1. Deltagelse i formandsmøder m.v.

Referat: maj 2015 formandsmøde/fællesmøde i Odense Zoo.

 

 1. Eventuelt

Referat: Intet at bemærke.

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie