Region Midt: referat af bestyrelsesmøde 8. september 2017


Referat fra bestyrelsesmøde fredag den 8. september 2017 kl. 8.00-9.00 Scandic, Silkeborg

Afbud fra:

 1. Drøftelse af temaer, organisering og tidspunkter for medlemsmøder:

Vi har udarbejdet følgende plan for årets medlemsmøder.

Kulturcheferne er kontaktet i forhold til input og evt. deltagelse. Der er pt. ikke tilbagemeldinger.

Alle møder foregår på Hotel Scandic efter følgende skabelon

8.30 – 9.00 Kaffe
9.00-9.15 Lidt tid til foreningen
9.15–12.00 Netværkene

Netværkene er omdrejningspunktet for arbejdet. Det enkelte netværk opfordres til at drøfte organisering, modtagelse af nye medlemmer m.v.
Som udgangspunkt fastholdes 4 årlige medlemsmøder, som udgangspunkt, hvor det giver mening i tæt samarbejde med Socialchef foreningen.
Hvert andet år arbejdes der med en studietur og hvert andet år med en form for internat et sted i Regionen

 1. Fremtidige møder
 2. november 2017 (ifm årsmøde) – Overordnet tema er ledelse. Hans Henrik orienterer om dette på medlemsmødet den 8. september 2019

 Ansvarlig Hans Henrik F. Gaardsøe

 1. januar 2018 – TEMA: Det nære sundhedsvæsen

Digitalisering, velfærdsteknologi, sundhedsplejen, sårbare gravide, samarbejde med regionen, forbyggelsestiltag, udgiftsstyring
Ansvarlig Helle Støve/Per Larsen
Mødet afholdes sammen med Socialshefforeningen

 1. marts 2018 + generalforsamling (HHG) -TEMA: Psykiatri

Forslag til emner: Aarhus nestklasser, diagnoser – hvad gælder, genoptræningsplaner på psykiatriområdet, selvskadende piger, spiseforstyrrelse, angst
Ansvarlig Per Larsen/Helle Støve
Mødet afholdes sammen med socialchefforeningen.

 1. Studietur 2018 for BKF-Region Midtjylland

Studieturen bliver afholdt fra den 18. til den 21. marts 2018

Turen går til Holland.
Endeligt program er endnu ikke på plads.
Helle Støve og Anton Rasmussen er ansvarlige for program

Den økonomiske ramme fra foreningens side er ca. 60.000 kr., uanset deltager antal. Deltagerbetalingen herudover afhænger af transportform mv. Medlemmerne bestiller selv fly. Bestyrelsen anbefaler afgang med KLM med udrejse søndag den 18. marts fra Billund kl. 10.20 og retur fra Amsterdam onsdag den 21. marts kl. 16.40

 1. Økonomi

Jørn Thomsen fremlagde foreningens økonomi – Intet at bemærke

Se kontoopgørelse

 1. De landsdækkende netværk Vi drøfter de første overvejelser vedr. vores repræsentation i de landsdækkende netværk i 2018

Nuværende repræsentation:

 • Skolenetværk: Chris Rævsgaard Hansen, Viborg
 • Børne- og Familie netværk: Helle Støve, Favrskov og Anton Rasmussen, Ikast-Brande
 • Ungenetværk: Ole Elbæk, Viborg
 • Kulturnetværk: Sten Lindegård
 • Dagtilbudsnetværk: Dorte Brøns, Randers og Merete Villsen, Ikast-Brande
 1. Eventuelt

Intet at bemærke

Referent: Merete Villsen

 

 

 

 

 

 

 

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie