Region Midt: referat af bestyrelsesmøde 9. december

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 9. december 2016 Strandvolden H0.21, Tingvej 17, 8543 Hornslet

Afbud fra: Pia Elgetti

 1. Bemærkninger til dagsorden og referat af møde den 16. november 2016

Referat:

Følgende er indstillet til de landsdækkende netværk.

Skolenetværk
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen, Viborg
Skolechef Per Larsen, Syddjurs

Dagtilbudsnetværk
Dagtilbudschef Dorte Brøns, Randers

Familienetværk
Børne- og familiechef Anton Rasmussen, Ikast-Brande
Børne- og familiechef Helle Støve, Favrskov

Ungenetværk
Familie – og rådgivningschef Ole Elbæk, Viborg
Familiechef Christina Kaae Simonsen, Syddjurs

Kulturnetværk
Kulturchef Steen Lindgaard, Viborg

Referat:

Indstillingerne behandles på bestyrelsesmødet i BKF den 15. december 2016.

 

 1. Studietur 2016 og 2018

På sidste møde afventede vi sidste regning inden regnskabet for studieturen kunne gøres op. John Klesner har nu fremsendt sidste regning, så Pia kan gøre regnskabet op.

Pia fremlægger endeligt regnskab

Fra bestyrelsesmødet i november: Bestyrelsen foreslår, at allerede nu påbegyndes research til en ny studietur, som forventes afholdt i efteråret 2018. Gode ideer til destination og indhold modtages meget gerne.

Vi drøfter indhold, mulige destinationer, planlægning mv.

 Referat:
Regnskabet behandles på bestyrelsesmødet i februar, da der var afbud fra vores kasserer Pia Elgetti.
Der blev drøftet muligheder for nye destinationer.
Læring og tidlig indsats er bestyrelsens foreløbige overskrift.

Punktet vedr. studietur bliver drøftet på den kommende generalforsamling i marts.

Udgangspunktet er min. 3 overnatninger.
Økonomisk ramme fra foreningens side er ca. 60.000 kr., uanset deltager antal.

 1. Medlemsmøde den 20. januar 2017

TEMA: Børne- og familieområdet har dagsordenen
Anton Rasmussen og Helle Støve planlægger dagsorden.

Merete fremlægger forslag til program ud fra skabelonen

08.30          Ankomst og kaffe

09.00          Indledning til dagen – nyt fra foreningen

09.15          1. programpunkt

10.30          Pause

10.45          2. programpunkt

12.00          afslutning og frokost

 

Referat:

Program er på plads.

 • Lovgrundlag med betydning for familier, børn, dagtilbud, skole og fritidstilbud
 • PREP kurser – ide, indhold, erfaring
 • KIF kurser – ide og erfaringer
 • Skilsmissegrupper for børn. Hvordan og hvorfor

Merete udarbejder færdigt program, som sendes til Annette Vester.

 

 1. Planlægning af kommende medlemsmøder
 1. marts 2017 ifm. Generalforsamlingen (Fra 11 til 12)

TEMA: Evt. Dagtilbudsreform, Kulturelt læringscenter, Kulturprinsen

Jørn planlægger

 

 1. juni 2017

TEMA: De landsdækkende netværk
Hvad kan netværkene berige medlemmerne med?

 

Referat:

Generalforsamlingen den 10. marts 2017 er fra kl. 11 til 12
Jørn tager evt. kontakt til Kulturchef i Viborg Kommune, Steen Lindgaard for resten af programmet
Der drøftes studietur fra 9 til 9.30. – incl. evaluering af den netop overståede studietur.

 1. Den nye bestyrelse i BKF

Bestyrelsen har på det konstituerende møde fredag d. 18. november 2016 lavet følgende konstituering:

Jan Henriksen, Formand
Ellen Drost, Næstformand og kasserer
Pernille Halberg Salamon, Næstformand
Gorm Bagger Andersen, formand for Skolenetværket
Ane Stallknecht, Formand for Børn og Familienetværket
Lars Sloth, Formand for Ungenetværket
Merete Villsen, Formand for Dagtilbudsnetværket
Kim Dawartz, Formand for Kultur- og Fritidsnetværket

Merete fortæller om bestyrelsens arbejde og planerne for det kommende år.

Referat:

Der er bestyrelsesmøde den 15. december 2016
Der bliver inviteret til kick off møde for de nye netværk den 27. januar 2017 i København – indbydelse følger

 

 1. Næste bestyrelsesmøde
 2. februar 2017, kl. 9.00 – 11.00, Nørre Snede

De landsdækkende netværk indbydes-

Optakt til generalforsamlingens årsberetning

Referat:
Der afholdes bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen den 10. marts 2017.

Der afholdes bestyrelsesmøde den 7. april 2017 fra 9 til 12 – i Viborg. VIA og DAFOLO inviteres her til en snak og drøftelse vedr. evt. guidning og styring af studietur i 2018.

Hans Henrik tager kontakt og arrangerer.

 1. Eventuelt

Referat:
Bestyrelsen har aftalt at aflønning for oplæg kan være et af flg.:

 • Honorar
 • Vin eller andet

Medlemmer af BKF, som holder oplæg på foreningens møder, modtager ikke aflønning under nogen form.

 

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie