Region Midt: referat af generalforsamling og medlemsmøde 14. marts

Referat fra medlemsmøde og generalforsamling fredag 14. marts 2014,

Program og endelig dagsorden/referat:

Download  Referat generalforsamling og medlemsmøde 14 marts 2014
kl.  8.30      Kaffe og velkomst.

kl.  9.00      Temamøde: ”Ledelse i praksis – ledelse i forandring”.

v/Pædagogiske udviklingskonsulenter Thomas Binderup og Anne Helen Hvelplund fra Center for Børn og Læring, Herning Kommune

Temaet er fornyelse og forandring af praksis, med udgangspunkt i Lego som værktøj.
Vi laver en styret proces af ca. 1½ times varighed, hvor vi præsenterer Lego Build to Express, som et strategisk udviklingsværktøj.

Oplægget består af både oplæg med udgangspunkt i vores erfaringer samt praktiske øvelser.

Referat
Anne Helen Hvelplund gav os et par meget interessante timer i selskab med LEGO-klodser.
Prisen for 30 sæt LEGO er 10.000 kr.https://www.mv-nordic.com/dk/produkter/lego-education-buildtoexpress/pris/

Desuden blev anvendt dialoogle billeder http://shop.dialoogle.dk/billedkort/bland-selv-7.html

 

kl. 10.45     Generalforsamling

a)    Valg af dirigent
Direktør Leif Sønderup, Silkeborg blev valgt

b)   Formandens beretning
Freddie Davidsen aflagde beretning om årets aktiviteter
Dette blev suppleret med beretninger fra netværkene
Ungenetværk v/Henrik Beyer, Herning
Dagtilbudsnetværket v/Pia Elgetti, Herning
Børn & ungenetværk v/Anton Rasmussen, Ikast Brande (ved oplæsning af formanden)
Direktør og skolechefnetværk v/Hans Henrik F. Gaardsøe, Viborg
Kulturnetværk v/Freddie Davidsen, Silkeborg

c)    Regnskab og budget – herunder fastsættelse af årlig mødeafgift
Pia Elgetti aflagde regnskab (bilag) som blev godkendt
Pia Elgetti fremlagde budget 2014 (bilag) som blev godkendt
Kontingent forslået uændret til 1.000 kr., hvilket blev godkendt

d)    Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer
Ingen forslag

e)    Valg af 

Formand – Freddie Davidsen genopstiller. Der er ikke indkommet andre forslag til kandidater.
Freddie Davidsen blev valgt

2 bestyrelsesmedlemmer – Preben Hørsted genopstiller. Der er ikke indkommet andre forslag til kandidater.
Preben Hørsted og Erik Østerby, Struer blev valgt

1 suppleant
Marit Aasland, Syddjurs blev valgt
1 revisor
Ken Engedal, Silkeborg blev valgt

Alle valg gælder 2 år

f)     Eventuelt.
Intet at bemærke

 

kl. 11.30      Møde i Netværkene

Der blev afholdt møde i de forskellige netværk

kl. 12.30      Frokost
En god oplevelse

 

 

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie