Referat af Bestyrelsesmøde fredag 13. juni 2014 i forbindelse med medlemsmødet på Scandic, Silkeborg.

 

Afbud: Erik Østerby


1. Bemærkninger til dagsorden og referat

Referat: Intet at bemærke.

 

2. Drøftelse af kriterierne for medlemsoptag i BKF

Der er hovedbestyrelsesmøde fredag 20. juni 2014 og emnet skal drøftes her.

Referat: Ledelsesniveau: personale, økonomi, faglighed fremadrettet. Der skal ikke ekskluderes nuværende medlemmer.

I øvrigt som formuleret i § 3 i vedtægterne.

 

3. Eva vil gerne invitere regionerne til drøftelse om samarbejde og temaer

Referat:

Eva inviteres til møde fredag 12. juni 2015 ca. kl. 10 – 12.

Hvad har de lige undersøgt, hvad har de i støbeskeen og hvad kan vi evt. samarbejde om.

 

4. Orientering om temamøde for skolechefer og en vurdering af BKF´s rolle i forhold til dette

Der er i samarbejde med VIA temamøder omkring skolereform/skoleudvikling for direktører/skolechefer og konsulenter.

Se bilag

Referat: Huno fremlagde initiativet på medlemsmødet. Indbydelsen vedlægges referatet.

 

5. Evaluering af dagens medlemsmøde

Referat:
Relevant og inspirerende indlæg fra Britta Hilding, som rammer hele målgruppen.

Stadig relevant med netværksmøderne.

 

6. Drøftelse af næste medlemsmøde 26. september 2014

Referat:

Vi ser frem til mødet med Eik – Freddie laver aftalerne.

 

7. Næste bestyrelsesmøde 15. august 2014

Referat: Fastholdes.

 

8. Eventuelt

Referat: Intet at bemærke.