Region Midt: referat at bestyrelsesmøde 13. juni

Referat af Bestyrelsesmøde fredag 13. juni 2014 i forbindelse med medlemsmødet på Scandic, Silkeborg.

 

Afbud: Erik Østerby


1. Bemærkninger til dagsorden og referat

Referat: Intet at bemærke.

 

2. Drøftelse af kriterierne for medlemsoptag i BKF

Der er hovedbestyrelsesmøde fredag 20. juni 2014 og emnet skal drøftes her.

Referat: Ledelsesniveau: personale, økonomi, faglighed fremadrettet. Der skal ikke ekskluderes nuværende medlemmer.

I øvrigt som formuleret i § 3 i vedtægterne.

 

3. Eva vil gerne invitere regionerne til drøftelse om samarbejde og temaer

Referat:

Eva inviteres til møde fredag 12. juni 2015 ca. kl. 10 – 12.

Hvad har de lige undersøgt, hvad har de i støbeskeen og hvad kan vi evt. samarbejde om.

 

4. Orientering om temamøde for skolechefer og en vurdering af BKF´s rolle i forhold til dette

Der er i samarbejde med VIA temamøder omkring skolereform/skoleudvikling for direktører/skolechefer og konsulenter.

Se bilag

Referat: Huno fremlagde initiativet på medlemsmødet. Indbydelsen vedlægges referatet.

 

5. Evaluering af dagens medlemsmøde

Referat:
Relevant og inspirerende indlæg fra Britta Hilding, som rammer hele målgruppen.

Stadig relevant med netværksmøderne.

 

6. Drøftelse af næste medlemsmøde 26. september 2014

Referat:

Vi ser frem til mødet med Eik – Freddie laver aftalerne.

 

7. Næste bestyrelsesmøde 15. august 2014

Referat: Fastholdes.

 

8. Eventuelt

Referat: Intet at bemærke.

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie