Region Midt: referat bestyrelsesmøde 11. november 2015

Bestyrelsesmøde onsdag 11. november 2015 – i.f.m. BKF årsmøde på Nyborg Strand


1. Bemærkninger til dagsorden og referat

Referat: Intet at bemærke.

 

2. Indstilling til landsdækkende netværk
Der skal indstilles kandidater til de landsdækkende netværk. Hver region skal melde 1 – 2 kandidater ind til bestyrelsen for hvert netværk. Fremsendes til bestyrelsen senest 1. december 2015, da bestyrelsen skal drøfte sammensætningen på bestyrelsesmøde i december.

Referat:
Dagtilbud:
Merete Villadsen – Ikast-Brande Kommune
Pia Elgetti – Herning Kommune

Unge:
Hanne Ahrens – Silkeborg Kommune
Ole Elbæk– Viborg Kommune
Børn og Familie:
Anton Rasmussen – Ikast-Brande Kommune

Skole:
Bo Meldgaard – Herning Kommune
Chris Revsgaard Hansen – Viborg Kommune

Kultur og Fritid:
Steen Lindgaard – Viborg Kommune
3. Forberedelse af medlemsmøde 15. januar 2016

Referat:
Mødet afholdes gerne sammen med socialchefforeningen. Et emne til fællesmødet kunne være
– unge uden for uddannelse og arbejdsmarked – Et indlæg hertil kunne være præsentation af KL rapport fra Viborg.

Ellers inklusion med udgangspunkt i Sveriges-model. Udgangspunktet er, at der skal være god tid til fælles drøftelse.
Pia har opgaven.

 

4. Forberedelse af generalforsamling 4. marts 2016

Referat:
Koncept fra 2014: Emnet var her det nære sundhedsvæsen.
KL på banen – skal ramme bredt – Hans Henrik snakker med Kirsten på video.
Vi mangler kandidater til bestyrelsen.

Preben genopstiller ikke. Der skal således vælges 3 nye og 1 suppleant.

5. Studietur foråret 2016

Referat:
Vi fastholder tur til Bilbao. I indbydelsen indgår at foreningen bidrager med 3.000 kr. pr. deltager idet det forudsættes, at dette besluttes i forbindelse med generalforsamlingen i marts 2016. Der aftales et honorar til Freddie Davidsen for planlægning og gennemførelse af studieturen.

Det udmeldte tidpunkt 18. til 21. maj 2016 fastholdes. Der udsendes indbydelse. Preben laver aftale med Freddie.

6. Møder med KL
Vi er blevet spurgt om:

Vil vi mødes med KL-konsulenter?
KL-konsulenter kan komme til vores møder, når der er emner af interesse?
Vi forestiller os i forbindelse med generalforsamlingen?

Referat:
Vi vil gerne mødes med KL. Og det kan fint være videomøde. Vi kunne se en mulighed i at holde mødet i forbindelse med generalforsamlingen 4. marts 2016.


7. Næste møde

Referat:
I forbindelse med medlemsmødet 15. januar 2016.
Der samles op på tilmeldinger til studieturen og planlægningen af generalforsamlingen.
8. Eventuelt

Referat:
Intet at bemærke.

 

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie